Skip to content

Dexia

Neem contact op

NIEUWS EN MEDEDELINGEN

22 februari 2024: Tussenpersoon zaken

Op 22 februari 2024 ontvingen wij in een tweetal tussenpersoon zaken die lopen bij de Hoge Raad de conclusies van de Procureur-Generaal (PG). De PG herhaalt dat het niet noodzakelijk is dat het advies op schrift is gesteld én dat de algemene werkwijze van een tussenpersoon, in beide gevallen Spaar Select, mag meewegen in de beoordeling of in het individuele geval sprake is van advisering. Daarbij gaat het erom dat voldoende duidelijk is gemaakt dat een specifiek product als geschikt is aanbevolen. Het advies van de PG is dan ook om het beroep van Dexia in deze zaken af te wijzen.

 

23 oktober 2023: Tros Radar: “Slechte schikking in ruil voor verwijderen BKR-registratie.”

Maandag 23 oktober besteedt Radar aandacht aan de Belgische bank Dexia. Honderdduizenden gedupeerden sloten daar aandelenleasecontracten af en kwamen zo met een enorme schuld én een BKR-registratie te zitten. Dexia biedt gedupeerden nu een bedenkelijke mogelijkheid om van deze registratie af te komen.

Bekijk hier de uitzending van Radar.

Wilt u meer weten over BKR, klik dan hier

9 juni 2023: Drie positieve arresten Hoge Raad

Op 9 juni heeft de Hoge Raad drie positieve arresten gewezen in tussenpersoonszaken. De adviezen van de Procureur Generaal worden hierin gevolgd. Met deze arresten lijkt er nu echt een einde te komen aan de lange strijd tegen Dexia. Dexia kan de adviserende rol van tussenpersonen, ongeacht de stukken, niet langer ontkennen. De arresten zijn te lezen via de volgende links:
 

 

24 februari 2023: drie conclusie van de Procureur Generaal in lopende zaken Hoge Raad.

 

Op 24 februari hebben wij in drie Dexia zaken die bij de Hoge Raad lopen mooie conclusies van de PG (Procureur Generaal) mogen ontvangen. De procureur generaal adviseert de rechter, en deze conclusies kunnen dus een inschatting geven van de uiteindelijke uitspraak. In een tweetal zaken is er door de PG gezegd dat het ontbreken van een persoonlijk financieel plan niet belangrijk is. Het gaat erom of een product als geschikt is geadviseerd. In de andere zaak ging het erom of Dexia kon weten dat er door Spaar Select geadviseerd werd. Daarbij zou de bekendheid van Dexia met de algemene werkwijze van Spaar Select voldoende zijn om aan te nemen dat het in een individueel geval, samen met het verhaal van client, Dexia wist dat er geadviseerd werd.

Dit zijn goede ontwikkelingen voor onze cliënten met een tussenpersoonsdossier. Met deze positieve conclusies kijken we met vertrouwen uit naar de arresten van de Hoge Raad!

  

6 december 2022: Honderden effectenleasebeleggers krijgen volledige schade vergoed.

 

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in ruim 250 zaken beslist dat gedupeerde beleggers in effectenleasecontracten hun volledige schade vergoed krijgen. Het gerechtshof kwam tot deze beslissing na een uitspraak van de Hoge Raad over dit onderwerp. Lees hier verder.

Eén van de arresten kunt u hier lezen. 

 

Oktober 2022: Nog altijd positieve vonnissen

Nog dagelijks ontvangen wij positieve vonnissen voor onze cliënten. Na de uitspraak van de Hoge Raad omtrent tussenpersoonszaken, is ook de eerste uitspraak van de rechtbank binnen. Hieruit blijkt dat de rechtbank de Hoge Raad volgt. Dit betekent dat de rechtbank inziet dat de tussenpersonen nagenoeg altijd de vergunningsplicht schonden en Dexia de gehele schade moet vergoeden. Klik hier om deze uitspraak te lezen.  

Ook in zaken waar het niet gaat om een tussenpersoon worden nog altijd successen geboekt en positieve vonnissen uitgesproken. Twee recente voorbeelden over de financiële situatie en de ten onrechte in rekening gebrachte boete, leest u hier en hier.

 

10 juni 2022: Belangrijke positieve uitspraak Hoge Raad in tussenpersoonszaken

Na lange tijd is er duidelijkheid in tussenpersoonszaken. Op 10 juni 2022 heeft de Hoge Raad de vragen van rechters beantwoord over welke aspecten van belang zijn bij beantwoording van de vraag of iemand is geadviseerd door een tussenpersoon. Hierover heerste in de rechtspraak nog enige verdeeldheid. Door de antwoorden van de Hoge Raad is er nu duidelijkheid gegeven in deze zaken: een positieve ontwikkeling!

Advisering

De Hoge Raad heeft de vragen van de rechtbank over advisering door tussenpersonen in positieve zin beantwoord. Veel standpunten van Dexia zijn door de Hoge Raad aan de kant geschoven. De bewijslast is minder zwaar dan voorheen. Dit alles zorgt ervoor dat in veel meer gevallen (gemakkelijker) advisering kan worden aangenomen wat zorgt voor een 100% schadevergoeding vermeerderd met wettelijke rente.

Wat betekent dit?

Het is aannemelijk dat zowel de rechtbanken als de gerechtshoven de uitspraak van de Hoge Raad opvolgen. Dit houdt in dat wij advisering in veel gevallen makkelijker kunnen aantonen en wij daardoor ook voor u 100% van de schade kunnen vorderen. Des te belangrijker om niet in te gaan op de voorstellen Dexia, nu deze uitspraak voor haar negatief is.

Een samenvatting van de uitspraak kunt u hier teruglezen. De gehele uitspraak vindt u hier.

 

Update 21 maart 2022: Minister Kaag geeft antwoord op Kamervragen van Nijboer.

Minister van Financiën Sigrid Kaag heeft de kritische vragen van Kamerlid Henk Nijboer beantwoord. Zij geeft aan het belangrijk te vinden dat Dexia haar verantwoordelijk neemt voor de afwikkeling van de openstaande dossiers en dat zij daarbij zorgvuldig dient te handelen. Kaag vind het kwalijk als Dexia juridische bijstand ontmoedigt en roept gedupeerden op om daarvan melding te maken bij het AFM. De volledige beantwoording van de vragen is hier te lezen.

Januari 2022: Tros Radar waarschuwt: “Dexia biedt gedupeerden slechts een fractie van een rechtmatige vergoeding.”

Op 24 januari jl. besteedde het programma Radar aandacht aan de kwalijke benaderingswijze van Dexia. Verschillende cliënten van Leaseproces deden hun verhaal. Het “eerlijke” gesprek dat zij voerden met Dexia zorgde ervoor dat zij slechts een minimale vergoeding ter afwikkeling van het dossier aangeboden kregen. In veel gevallen bestaat recht op een hogere vergoeding.

Update:

Inmiddels heeft Henk Nijboer, kamerlid van de PvdA, Kamervragen gesteld aan Minister van Financiën, Sigrid Kaag. Hij noemt het “compleet immoreel dat dit bedrijf klanten probeert te bedotten die in het verleden al door hen belazerd zijn.” De vragen die zijn gesteld kunt u hier lezen.

Bekijk hier het fragment van de uitzending.

November 2021: Vijf positieve arresten in tussenpersoon zaken

Op 16 november 2021 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch wederom in maar liefst vijf zaken een positief oordeel gegeven over het tussenpersoon-argument. Het gerechtshof oordeelde dat uit algemene stukken over de werkwijze van de tussenpersoon duidelijk bleek dat deze tussenpersoon een vaste werkwijze had die bestond uit het geven van een op de persoon gericht advies aan haar klanten, terwijl zij niet over de juiste vergunning beschikte. Uit de ervaringen van de cliënten over hun contact met deze tussenpersoon bleek volgens het gerechtshof dat deze werkwijze ook in hun geval was toegepast. Daarnaast oordeelde het gerechtshof dat Dexia dit wist, of in ieder geval behoorde te weten. De uitspraken van de kantonrechter moesten dus in stand blijven. Hierin had de rechter geoordeeld dat de schade van cliënten volledig vergoed moest worden door Dexia, inclusief wettelijke rente.

In deze uitspraken worden enkele door Dexia aangevoerde standpunten, terecht, afgewezen door het gerechtshof:

 • Het is niet relevant of het eerste contact met de tussenpersoon is ontstaan doordat de tussenpersoon de afnemer heeft benaderd of andersom;
 • Het is niet relevant of de afnemer al dan niet betaald heeft voor het advies; en
 • Het is niet relevant dat de tussenpersoon zich als verkoper presenteerde. Het geven van advies kan volgens het gerechtshof samengaan met het willen verkopen van een product.

Lees hier twee van de uitspraken.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:3408
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:3409

September 2021: Rechtbank Den Haag herhaalt eerdere uitspraken

Op 21 september 2021 heeft de rechtbank Den Haag wederom een uitspraak gedaan in een zaak waarin een tussenpersoon een rol speelde. De rechtbank oordeelde dat de tussenpersoon (middels het doorsturen van het aanmeldformulier voor het aandelenleasecontract) meer heeft gedaan dan was toegestaan. Volgens de rechtbank is namelijk voldoende aangetoond dat de tussenpersoon in kwestie een standaard werkwijze had waarbij afnemers geadviseerd werden. Door het overleggen van de overeenkomst, waarop de tussenpersoon als adviseur werd aangeduid, was voldoende bewezen dat ook deze cliënt geadviseerd was. Zodoende moet Dexia de volledige schade vergoeden, inclusief wettelijke rente. U kunt de uitspraak hier lezen.

Augustus 2021: Rechtbanken bevestigen uitspraak Hoge Raad

Eerder meldden wij dat het voor de partner (eega) mogelijk is om een eigen procedure te starten, ondanks dat er eerder een vonnis is gewezen op naam van de contractant. Voorwaarde hiervoor is dat de partner niet heeft meegetekend op de overeenkomst en tijdig een vernietigingsbrief naar Dexia heeft verstuurd.

Na deze uitspraak zijn wij nieuwe procedures gestart op naam van de partner van de contractant. Inmiddels komen in deze zaken positieve vonnissen binnen. De rechtbanken volgen de uitspraak van de Hoge Raad. Zo krijgen onze cliënten, na een eerder, vaak negatief, vonnis de schade alsnog vergoed! Lees één van de recente uitspraken hier (pdf rechtbank Amsterdam). Heeft u de uitspraak van de Hoge Raad gemist? Deze kunt u hier teruglezen.

Bent u benaderd door Dexia? Ook wanneer u denkt dat uw dossier al is afgewikkeld, is het dus raadzaam om contact met ons op te nemen en niet zomaar in te gaan op voorstellen van Dexia.

Augustus 2021: Arrest Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Op 3 augustus heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wederom positief geoordeeld over het tussenpersoon-argument. Het gerechtshof oordeelde dat de tussenpersoon de cliënt bewogen heeft haar spaargeld te gebruiken voor de vooruitbetaling in een aandelenleasecontract. Het gerechtshof is van mening dat de tussenpersoon de cliënt heeft geadviseerd. Daarnaast oordeelde het gerechtshof dat Dexia wist, of in ieder geval behoorde te weten dat de cliënt werd geadviseerd door de tussenpersoon. De uitspraak van de kantonrechter moest dus in stand blijven. In deze uitspraak had de rechter geoordeeld dat de schade van cliënt volledig vergoed moest worden door Dexia, inclusief wettelijke rente. Lees hier de uitspraak.  

Augustus 2021: Arrest Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Op 3 augustus heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wederom positief geoordeeld over het tussenpersoon-argument. Het gerechtshof oordeelde dat de tussenpersoon de cliënt bewogen heeft haar spaargeld te gebruiken voor de vooruitbetaling in een aandelenleasecontract. Het gerechtshof is van mening dat de tussenpersoon de cliënt heeft geadviseerd. Daarnaast oordeelde het gerechtshof dat Dexia wist, of in ieder geval behoorde te weten dat de cliënt werd geadviseerd door de tussenpersoon. De uitspraak van de kantonrechter moest dus in stand blijven. In deze uitspraak had de rechter geoordeeld dat de schade van cliënt volledig vergoed moest worden door Dexia, inclusief wettelijke rente. Lees hier de uitspraak.

Arrest Hoge Raad 16 juli 2021: positief arrest order

Op 16 juli 2021 heeft de Hoge Raad wederom een uitspraak gedaan in een zaak waarin een tussenpersoon een rol speelde. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden had ten onrechte niet geoordeeld over het doorgeven van een ‘order’, terwijl dit wel van belang is. Daarbij bevestigt de Hoge Raad de uitspraak van 20 april 2020, waarin geoordeeld was dat dat wanneer een tussenpersoon niet bevoegd was om een order (voor een aandelenlease-overeenkomst) door te geven Dexia de volledige schade moet vergoeden. Ook deze zaak is terugverwezen naar het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch. Dit gerechtshof zal gaan beoordelen of het doorsturen van het aanmeldformulier van een aandelenleaseproduct gezien kan worden als het doorsturen van een order.

Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad. 

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 1 juni 2021: positief arrest orderremisier, Dexia in cassatie

Update 7september 2021: Dexia is tegen deze uitspraak in cassatie (hoger beroep) gegaan bij de Hoge Raad. Op deze manier blijven gedupeerden langer in onzekerheid. Desalniettemin hebben wij er vertrouwen in dat ook deze uitspraak gunstig zal zijn.

Daarnaast gaan de rechtbanken en gerechtshoven gestaag door met het beoordelen van onze zaken en ontvangen wij legio positieve vonnissen!

Uitspraak: Op 1 juni 2021 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch geoordeeld dat het doorsturen van een aanvraagformulier door een tussenpersoon naar de bank te gelden heeft als het doorsturen van een ‘order’. Het gerechtshof oordeelde dat het aanvraagformulier, gelezen in samenhang met de brochure van het product, voldoende duidelijk was. Dat wil zeggen, op basis van de gegevens uit deze documenten wist Dexia welke aandelenfondsen moesten worden aangekocht en voor welke hoeveelheid. Ook was voldoende duidelijk welk rentepercentage gold voor het product. Dexia had zelfs een brief gestuurd naar de afnemer waaruit bleek dat zij naar aanleiding van het aanvraagformulier de aandelen had aangekocht. Dat de overeenkomst zelf nog niet getekend was, maakte geen verschil volgens het gerechtshof. Nu Dexia een ‘order’ had aangenomen van een tussenpersoon die niet over de juiste vergunning beschikte moet Dexia de volledige schade vergoeden, inclusief wettelijke rente. Lees de uitspraak hier.

Januari 2021: overwinning bij Europese Hof

Op 27 januari jl. hebben wij voor duizenden cliënten van Leaseproces een prachtige overwinning bij het Europese Hof van Justitie behaald. De uitspraak kunt u hier lezen. Ook het Financieële Dagblad heeft hier aandacht aan besteed, het artikel kunt u hier lezen.

Oneerlijk beding
Klanten moesten aan Dexia een boete betalen als zij hun contract voortijdig beëindigden. De rechters in Luxemburg hebben bepaald dat de boeteregeling van Dexia moet worden aangemerkt als een oneerlijk beding en geheel buiten werking moet worden gesteld. Dexia stelde dat in dat geval klanten toch nog een vergoeding aan Dexia moesten betalen op basis van nationale wetgeving. Ook daar hebben de Europese rechters een streep door gezet. Dexia is daarmee op alle onderdelen in het ongelijk gesteld.

Gevolgen van de uitspraak
Het gevolg van de uitspraak is dat duizenden cliënten recht hebben op terugbetaling (of kwijtschelding) van het boetebedrag. Dat kan gaan om bedragen van vele honderden tot duizenden euro’s.

November 2020: 12 uitspraken op één dag bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Op 3 november 2020 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, in twaalf zaken een uitspraak (arrest) gedaan. Hierbij heeft het gerechtshof in alle categorieën van mogelijke zaken positieve oordelen gegeven.

Tussenpersoon-argument

Tot nu toe vond het gerechtshof het voor het aannemen van advisering noodzakelijk dat het advies op schrift was gesteld (in een financieel plan), in tegenstelling tot andere gerechtshoven. Nu heeft het gerechtshof geoordeeld dat dit niet in alle gevallen nodig is. Zo oordeelde het gerechtshof dat in zaken waarin de afnemer zijn hypotheek heeft verhoogd, en deze gebruikt heeft voor de inleg van een aandelenleaseovereenkomst, sprake is van advisering. Ook in de gevallen waarin een op schrift gesteld advies ontbreekt. Hierdoor is Dexia verplicht om de volledige schade te vergoeden, inclusief wettelijke rente (vanaf het moment van betalen).

Een van de uitspraken is hier terug te lezen.

Eega-argument

Het gerechtshof heeft ook positief geoordeeld in twee zaken waarin de echtgeno(o)t(e) de overeenkomsten vernietigd had, vanwege het ontbreken van diens handtekening op de overeenkomst. Hierdoor hebben deze cliënten recht op vergoeding van de volledige schade, inclusief wettelijke rente (vanaf de datum van vernietiging).

Lees een van de uitspraken hier terug.

Zorgplicht-argument

Bij dit argument wordt er gekeken naar de inkomens- en vermogenspositie van de afnemer ten tijde van het afsluiten van de aandelenleaseovereenkomst(en). Dit gebeurt volgens de rekenformule die ontwikkeld is door het Gerechtshof Amsterdam. Als uit de berekening blijkt dat de lasten van de overeenkomsten niet financieel gedragen konden worden, is Dexia verplicht om 2/3 van de schade van de aandelenleaseovereenkomsten te vergoeden. Eén van de twistpunten die nog bestaat, is in het geval dat de afnemer nog bij zijn/haar ouders inwoonde. Dexia is in dergelijke gevallen van mening dat het inkomen van de ouders mee moet worden genomen in de berekening, omdat sprake zou zijn van een ‘gemeenschappelijk huishouden’. Wij zijn van mening dat het inkomen niet meegenomen moet worden.

Het gerechtshof oordeelde hier positief over en gaf aan dat het inkomen van de ouders niet meegenomen moet worden in de berekening, nu de ouder/kind relatie niet onder een ‘gemeenschappelijk huishouden’ valt. Hiervan is volgens het gerechtshof sprake als een afnemer getrouwd is, een geregistreerd partnerschap heeft of sprake is van een daarmee gelijk te stellen situatie.

Lees de uitspraak hier.

November 2020: Uitspraken Hoge Raad

Op 30 oktober 2020 heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan in zaken waarin een tussenpersoon een rol speelde.

Doorgeven order

In de eerste zaak bevestigt de Hoge Raad de uitspraak van 24 april 2020, namelijk: als een tussenpersoon niet bevoegd was om een order door te geven, moet Dexia de volledige schade vergoeden. Ook in deze zaak gaf de tussenpersoon een aanmeldformulier voor een aandelenleaseproduct aan Dexia. De tussenpersoon deed dit zonder hiervoor de juiste vergunning te hebben.

Net als in de zaak van 24 april, vernietigt de Hoge Raad ook deze uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en verwijst de zaak naar het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch. Dit gerechtshof gaat beoordelen of het doorsturen van het aanmeldformulier van een aandelenleaseproduct gezien kan worden als het doorsturen van een order. Als het gerechtshof tot dat oordeel komt, moet Dexia de volledige schade van de afnemer en daar bovenop wettelijke rente vergoeden. Het gerechtshof is inmiddels met de eerste zaak bezig.

Voor cliënten die overeenkomsten via een tussenpersoon hebben afgesloten, gaan de uitspraken van het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch voor een belangrijke ontwikkeling zorgen.

Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad.

Vero

In de tweede zaak ging het om de door Dexia ingeschakelde tussenpersoon Vero. Dit was een callcenter die, namens Dexia, veel afnemers heeft geadviseerd om aandelenleaseproducten af te sluiten. Wij zijn van mening dat Vero een (onafhankelijke) tussenpersoon was, waardoor recht zou bestaan op volledige schadevergoeding als een afnemer geadviseerd was door Vero. De Hoge Raad is hier jammer genoeg niet in meegegaan, en volgt de conclusie (mening) van de Procureur-Generaal. Hij oordeelt dat Vero geen onafhankelijke tussenpersoon was, omdat Vero namens Dexia contact opnam met afnemers en afnemers ook vaak het idee hadden rechtstreeks met Dexia te spreken. Dit betekent dat afnemers die een aandelenleaseproduct via Vero hebben afgesloten geen beroep kunnen doen op het tussenpersoon argument. Deze afnemers zullen op basis van andere argumenten hun schade vergoed moeten krijgen.

Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad.

Oktober 2020: Positief tussenvonnis orderremisier

Op 1 oktober heeft de rechtbank Amsterdam een voorlopig positief oordeel gegeven. Dit ging over de vraag of het doorsturen van de ondertekende overeenkomst door de tussenpersoon aan Dexia, kan worden aangemerkt als het doorgeven van een order. Volgens de kantonrechter bevat het ondertekende effectenleasecontract specifieke informatie over de concrete transacties tussen de afnemer en de Dexia. Daardoor wist Dexia precies welke effecten wegens huurkoop op de naam van de afnemer gezet moesten worden. De tussenpersoon had geen vergunning voor het doorgeven van deze order, en dat zou Dexia aangerekend moeten worden. Dit zou ertoe leiden dat de schade van de afnemer voor 100% vergoed zou moeten worden. Zowel Dexia als ook Leaseproces mogen zich nog uitlaten over dit voorlopige oordeel van de kantonrechter, alvorens een einduitspraak gedaan zal worden.

Lees hier de uitspraak.

Augustus 2020: Record aantal uitspraken in tussenpersoon-zaken op 1 dag

Dit jaar hebben rechtbanken tot nu toe al uitspraak gedaan in ruim 600 zaken van Leaseproces tegen Dexia. Het gaat om zaken waarin is bewezen dat tussenpersonen niet bevoegd waren om onze cliënten te adviseren. Ook is er aangetoond dat Dexia hiervan op de hoogte was of behoorde te zijn. Ruim 97% van deze uitspraken zijn positief voor onze cliënten, waarin de rechtbanken oordeelden dat Dexia de volledige schade van onze cliënten moet vergoeden. Ook in onze andere aandelenleasezaken doen rechtbanken positieve uitspraken. Zoals de rechtbank Den Haag die maar liefst in bijna 110 zaken uitspraak deed op 1 dag (donderdag 6 augustus). Een record voor dit jaar!

De positieve uitspraken zijn een opsteker voor andere cliënten die lang wachten op een goede afhandeling van hun zaak. We verwachten dit jaar nog meer positieve uitspraken in de zaken die wij voor onze cliënten voeren.

Juli 2020: Weer zittingen in gerechtsgebouwen

De rechtbanken en gerechtshoven plannen weer zittingen met getuigen in. Vanwege corona zijn er een aantal maatregelen genomen. Wordt u opgeroepen voor een zitting, houd dan rekening met het volgende:

 • Alleen u krijgt toegang tot het gebouw, familie en andere belangstellenden kunnen helaas niet mee naar binnen;
 • Kom niet vroeger dan 15 minuten van tevoren naar de rechtbank;
 • Gebruik de looproutes in het gebouw;
 • Verlaat na uw zitting zo snel mogelijk het gebouw;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts? Of heeft één van uw huisgenoten verkoudheidsklachten en koorts? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via 0900 – 4100 100 (45 cpm). Wij nemen dan contact op met de rechtbank.

Mei 2020: Brief Dexia

Van een aantal cliënten hebben wij vernomen dat Dexia brieven aan het sturen is. In deze brief verwijst Dexia naar een telefonisch gesprek, waarin u aangaf de ontwikkelingen af te willen wachten. Dit is wederom een nieuwe manier van Dexia om met u in gesprek te komen en u een te laag aanbod te laten accepteren. Gezien de eerdere acties van Dexia adviseren wij u om geen gesprek met Dexia aan te gaan. Als Dexia u benadert, op wat voor manier dan ook, ga er niet op in en verwijs Dexia door naar Leaseproces. Wilt u het ons wel laten weten als u bent benaderd? Dit kunt u doen via e-mail info@leaseproces.nl.

Gelet op onze overwinning bij de Hoge Raad op 24 april (zie bericht hieronder) is het inderdaad goed om de ontwikkelingen af te wachten.

April 2020: Opnieuw overwinningen bij de Hoge Raad

Op 24 april 2020 heeft de Hoge Raad twee positieve uitspraken gedaan in het voordeel van aandelenlease gedupeerden.

Tussenpersoon – order doorgeven

In de eerste zaak oordeelde de Hoge Raad dat wanneer een tussenpersoon niet bevoegd was om een order door te geven, Dexia de volledige schade moet terugbetalen. Daarnaast moet Dexia de juridische kosten van onze cliënt betalen, ruim € 3.100,-. Wederom een belangrijke overwinning in onze zaak tegen Dexia.

De Hoge Raad heeft de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vernietigd en verwijst de zaak naar gerechtshof ’s Hertogenbosch. In deze zaak gaf een tussenpersoon een aanmeldformulier, een zogeheten effectenorder, voor een aandelenleaseproduct door aan Dexia. De tussenpersoon beschikte niet over de juiste vergunning hiervoor. Het hof in ’s Hertogenbosch moet nu gaan beoordelen of het aanmeldformulier gezien kan worden als order, het gerechtshof Den Haag heeft in de uitspraak van 19 februari 2019 al geoordeeld dat dit het geval is.

De uitspraak van het hof in ’s Hertogenbosch is van belang voor al onze cliënten waarbij de overeenkomst is afgesloten via een tussenpersoon. Wanneer het hof uitspraak doet is nog niet bekend. Wij zien de uitspraak met vertrouwen tegemoet.

Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad.

Eega – partner kan een nieuwe procedure starten

De Hoge Raad heeft bevestigd dat voor de partner (eega) de weg naar de rechter open staat, als de partner niet heeft meegetekend op het contract en nog niet eerder een procedure gevoerd heeft. Ook als er al een uitspraak is gedaan in een procedure van de contractant, kan de partner een nieuwe procedure starten. Voorwaarde is wel dat de partner niet heeft meegetekend en er op tijd een vernietigingsbrief is verstuurd. Honderden gedupeerden waarbij een procedure verloren is, hebben nu de kans om opnieuw te procederen op naam van de partner. Cliënten die hiervoor in aanmerking komen, worden door onze juristen benaderd. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad.

Maart 2020: Geen zittingen vanwege Corona

Vanwege het Coronavirus vinden er vanaf dinsdag 17 maart 2020 geen zittingen plaats in rechtbanken en gerechtshoven. Alleen urgente zittingen gaan door, zoals zaken waarbij mensen vast zitten, faillissementszaken of familierecht zaken. Dit betekent dat de meeste zaken van ons gewoon doorgaan, omdat er wel schriftelijke rondes zijn. Ook worden er uitspraken gedaan. Dat kan omdat hier verder niemand bij aanwezig hoeft te zijn. De maatregelen duren in eerste instantie tot 6 april 2020. Lees meer op de website van Rechtspraak.

Maart 2020: Nieuwsbrief Dexia

Van een aantal cliënten hebben wij vernomen dat Dexia per post een nieuwsbrief verstuurt. Via deze weg wil Dexia met u in gesprek komen. Gezien de eerdere acties van Dexia (zie hieronder) adviseren wij u om geen gesprek met Dexia aan te gaan. Als Dexia u benadert, op wat voor manier dan ook, ga er niet op in en verwijs Dexia door naar Leaseproces. Wilt u het ons wel laten weten als u bent benaderd? Dit kunt u doen via e-mail info@leaseproces.nl.

Januari 2020: Terugblik aandelenlease-affaire in Radar

In januari 2020 bestaat TV-programma Radar 25 jaar. In een jubileumuitzending blikten zij terug op 25 jaar onrecht. Ook de aandelenlease-affaire kwam aan bod, met daarin het verhaal van mevrouw Dekkers. Zij verloor € 43.000,- van haar inleg en kwam met een restschuld te zitten. Dankzij inzet van Leaseproces krijgt zij 100% schadevergoeding! Hier heeft zij 14 jaar op moeten wachten. Lees het artikel van Radar op deze pagina: terugblik aandelenlease-affaire in Radar

 

Oktober 2019: Weer opmerkelijke actie van Dexia

Van een aantal cliënten hebben wij vernomen dat Dexia hen telefonisch heeft benaderd. Gezien de eerdere acties van Dexia (zie hieronder) adviseren wij u om dit gesprek te beëindigen en nergens op in te gaan. Als Dexia u benadert, kunt u Dexia doorverwijzen naar Leaseproces. Wilt u het ons wel laten weten als u bent benaderd? Dit kunt u doen via e-mail info@leaseproces.nl.

Augustus 2019: Dexia gaat door met waiverbrieven

Dexia stuurt wederom waiverbrieven aan onze cliënten. Het onderwerp van de brief luidt: “Definitieve beëindiging van uw geschil met Dexia”.

Wij willen u waarschuwen niet in te gaan op deze brief. Met deze brief probeert Dexia onder haar verplichtingen uit te komen. Wanneer u het bijgesloten formulier “waiver” ondertekent, dan doet u afstand van al uw recht op een schadevergoeding van Dexia. Ook adviseren wij u om bijlage 2 (Verklaring) niet in te vullen. Mocht u een brief hebben ontvangen van Dexia, stuur dan altijd een kopie van de brief direct door naar Leaseproces: Hogehilweg 17, Postbus 22990, 1100 DL Amsterdam. Wij zullen namens u voor de beantwoording zorgdragen. Dexia stuurde in november 2018 en januari begin 2019 ook al (waiver)brieven naar onze cliënten. In de brief wordt tevens gedreigd met een procedure. Mocht een procedure worden gestart door Dexia, dan zullen wij vanzelfsprekend namens u verweer voeren. Helaas heeft Dexia het recht deze brieven te versturen. Maar wij adviseren u met klem om deze brief niet te ondertekenen. U doet hiermee namelijk afstand van uw recht op een (aanvullende) schadevergoeding. U vindt hier meer informatie over de (waiver)brieven.

Januari 2019: Rappel (waiver)brieven Dexia

Dexia stuurt rappel (herinnering) (waiver)brieven aan onze cliënten. Het onderwerp van de desbetreffende brieft luidt: “Herhaald verzoek om uw standpunt kenbaar te maken’’. Dexia geeft aan geen reactie op de eerder verzonden waiver brief ontvangen te hebben. Wij waarschuwen u om niet op deze brief in te gaan. Op slinkse wijze probeert Dexia onder haar verplichtingen uit te komen. Als u het waiver formulier ondertekent doet u namelijk afstand van uw recht op een schadevergoeding. Dexia is bekend met onze argumenten (o.a. waarom u recht heeft op (meer) schadevergoeding). Wij gaan namens u dit standpunt (nogmaals) aan Dexia doorgeven. Mocht u een brief van Dexia ontvangen, stuur dan een kopie van de brief direct door naar Leaseproces: Hogehilweg 17, Postbus 22990, 1100 DL Amsterdam. In de brief dreigt Dexia met een procedure. Mocht door Dexia een procedure worden gestart, dan zullen wij vanzelfsprekend namens u verweer voeren.

December 2018: brieven overname aandelen Dexia

Dexia stuurt sinds kort aangetekende brieven met de titel ”Uitbetaling rechtsgeldige vernietiging ex artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek. Mocht u na afloop van uw aandelenleasecontract de aandelen hebben overgenomen, dan ontvangt u mogelijk ook zo’n brief. Dexia vraagt u daarin om een formulier in te vullen met gegevens over de (verkoop van) aandelen. Wij adviseren u niet op dit verzoek in te gaan. Het is mogelijk dat de rechter bepaalt dat u deze gegevens helemaal niet aan hoeft te leveren, bovendien maakt Dexia mogelijk een voor u nadelige verrekening. Wij adviseren u een kopie van de brief op te sturen naar Leaseproces. Dit kan per e-mail naar info@leaseproces.nl of naar ons postadres: Hogehilweg 17, Postbus 22990, 1100 DL Amsterdam.

November 2018: (Waiver)brieven Dexia

Dexia stuurt (waiver)brieven aan een groep van onze cliënten. Het onderwerp van de desbetreffende brieft luidt: “Definitieve beëindiging van uw geschil met Dexia”.

Wij waarschuwen u met klem om niet op deze brief in te gaan. Op slinkse wijze probeert Dexia onder haar verplichtingen uit te komen. Als u het bijgesloten formulier (‘waiver’) ondertekent dan doet u namelijk afstand van al uw recht op een schadevergoeding van Dexia. Ook adviseren wij u om bijlage 2 (Verklaring) niet in te vullen. Mocht u een brief hebben ontvangen van Dexia stuur dan altijd een kopie van de brief direct door naar Leaseproces: Hogehilweg 17, Postbus 22990, 1100 DL Amsterdam. Wij zullen namens u voor beantwoording zorgdragen. In de brief wordt bovendien gedreigd met een procedure. Mocht een procedure worden gestart door Dexia, dan zullen wij vanzelfsprekend namens u verweer voeren.

November 2018: Exploten Dexia

Wij hebben vernomen dat Dexia sinds kort naar een aantal van onze cliënten exploten verstuurt, deze worden door een deurwaarder bezorgd. Heeft u ook een exploot van een deurwaarder ontvangen? Stuurt u dan direct een kopie naar ons op. Dit kan per e-mail naar info@leaseproces.nl of een kopie naar ons postadres: Hogehilweg 17, Postbus 22990, 1100 DL Amsterdam.

Mogelijk heeft u ook al een betaling ontvangen, laat ons dit zo snel mogelijk weten. Dit kan via 020 – 21 09 005 (gratis) of per e-mail naar info@leaseproces.nl. Graag onder vermelding van uw dossiernummer.

Het is van belang dat u deze informatie aan ons doorgeeft. Wij hebben gemerkt dat er geregeld fouten worden gemaakt in de betalingen die Dexia doet. Mocht u te weinig hebben ontvangen dan pakken wij dit voor u op.

Wij sturen de cliënten die dit betreft een nieuwsbrief met nadere informatie.
Heeft u géén exploot van een deurwaarder ontvangen? Dan hoeft u voor nu niets te doen.

Oktober 2018: Belangrijke overwinning bij de Hoge Raad

Op 12 oktober 2018 heeft de Hoge Raad Dexia wederom in het ongelijk gesteld. De zaak werd bij de Hoge Raad aangebracht nadat het gerechtshof Amsterdam afweek van een eerdere uitspraak van de Hoge Raad (van 2 september 2016). De Hoge Raad verwerpt het oordeel van het gerechtshof en bevestigt het arrest van 2 september 2016. Dexia had hoe dan ook afnemers moeten weigeren die tegen het wettelijk verbod in adviezen hebben gekregen van een tussenpersoon die daartoe geen vergunning hadden. Lees de uitspraak hier

September 2018: Zaak wordt doorverwezen naar het Europese Hof van Justitie

In april 2017 heeft de Hoge Raad bepaald dat de door Dexia in rekening gebrachte boetebedragen (bijzondere voorwaarden) oneerlijk, en dus ongeldig, zijn. Tevens zijn de voorwaarden in strijd met het Europees recht. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen heeft het gerechtshof Den Haag op 18 september 2018 besloten een aantal rechtsvragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie. Lees hier de uitspraak.

September 2018: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, positief arrest tussenpersoon

Op 4 september 2018 oordeelde het gerechtshof Den Bosch wederom positief over het tussenpersoon-argument. Volgens het gerechtshof staat vast dat de overeenkomst tussen Dexia en de cliënt tot stand is gekomen door tussenkomst van een tussenpersoon. Tevens behoorde Dexia te weten dat de tussenpersoon niet over de juiste vergunningen beschikte. Daarom krijgt de cliënt al zijn geleden schade vergoed inclusief de wettelijke rente. Lees de uitspraak hier.

Juli 2018: Twee positieve arresten tussenpersoon-zaken

Op 3 juli 2018 zijn er door het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch twee positieve arresten gewezen. In beide zaken kon volgens het hof worden aangetoond dat de cliënt is geadviseerd ten tijde van het afsluiten van de effectenleaseovereenkomst(en) en dat Dexia daarvan op de hoogte was. Bij de eerste cliënt waren er geen (schriftelijke) bewijsstukken m.b.t. het gegeven advies van de tussenpersoon, toch oordeelt het hof dat de tussenpersoon de cliënt heeft geadviseerd en Dexia daarvan op de hoogte was, dan wel behoorde te zijn. Bij de tweede cliënt was er wel sprake van schriftelijke bewijsstukken en kwam het hof tot hetzelfde oordeel. Lees hier de uitspraken: Uitspraak 1Uitspraak 2.

December 2017: Aanbieder wist dat cliënt werd geadviseerd door tussenpersoon

In lijn met de uitspraak van de Hoge Raad van september 2016 (zie de uitspraak hieronder) heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 12 december 2017 een zeer positief arrest gewezen. Het hof is van oordeel dat de gedupeerde werd geadviseerd door de tussenpersoon en dat de aanbieder dit ook wist. Het hof oordeelde dan ook dat de aanbieder de gedupeerde voor 100% moet compenseren. Lees hier de uitspraak

Oktober 2017: 90% vergoeding voor gedupeerde met bijstandsuitkering

Leaseproces is al jaren aan het procederen tegen het ‘hoffmodel’, volgens dit rekenmodel krijgt de gedupeerde slechts tweederde deel van de restschuld, en soms van de inleg, terug. Op 24 oktober 2017 heeft Leaseproces een groot succes behaald. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft wegens bijzondere omstandigheden geoordeeld dat de gedupeerde niet tweederde, maar 90% van de inleg en restschuld vergoed moet krijgen. In de zaak die Leaseproces had voorgelegd, was de afnemer bij het aangaan van de overeenkomsten alleenstaand en had als inkomen slechts een bijstandsuitkering. Lees hier de uitspraak van het gerechtshof.

Mei 2017: Hoge Raad beslist opnieuw in het voordeel van aandelenleasegedupeerden

Op 19 mei 2017 bepaalde ons hoogste rechtscollege dat er in bepaalde gevallen geen sprake is van verjaring. De Duisenbergregeling en de procedure om deze regeling voor iedereen te laten gelden, hebben de verjaring opgeschort. Hierdoor kan een groep van ongeveer 1500 gedupeerden alsnog aanspraak maken op volledige vergoeding van hun schade. De in hun zaak aan Dexia gestuurde brief om het contract te vernietigen, is volgens de rechters op tijd verzonden en dus rechtsgeldig. In de afgelopen 2 jaar heeft de Hoge Raad nu zesmaal uitspraak gedaan in het voordeel van aandelenleasegedupeerden. Lees hier de uitspraak.

April 2017: Oneerlijke praktijken Dexia door rechter afgestraft

De Hoge Raad heeft op 21 april 2017 bepaald dat de voorwaarden die Dexia hanteerde bij aandelenleasecontracten oneerlijk en daarmee ongeldig zijn. Jarenlang bracht Dexia op grond van haar voorwaarden boetebedragen bij klanten in rekening. Volgens de Hoge Raad zijn deze voorwaarden in strijd zijn met de Europese Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Het gevolg van de uitspraak is dat Dexia een deel van de ten onrechte geïncasseerde boetebedragen aan haar klanten moet terugbetalen. Dit is maar liefst de vijfde zaak in relatief korte tijd die de Hoge Raad in het nadeel van Dexia beslist. Lees meer.

Februari 2017: Dexia verliest opnieuw bij Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in de aandelenlease-affaire Dexia opnieuw in het ongelijk gesteld. Volgens de uitspraak van 3 februari 2017 moet winst uit een eerder contract op een andere wijze verrekend worden dan Dexia tot nu toe deed. Het gevolg is dat gedupeerden recht hebben op een hogere vergoeding die kan oplopen tot duizenden euro’s per contract. Dit is de vierde zaak in relatief korte tijd die de Hoge Raad in het nadeel van Dexia beslist. Eerder werd bepaald dat Dexia gedupeerden voor 100% schadeloos moet stellen als het contract door een tussenpersoon was geadviseerd. De Hoge Raad bepaalde daarnaast dat een veel grotere groep gedupeerden met succes een beroep kan doen op het ontbreken van de vereiste handtekening van de echtgenoot en langs die weg aanspraak kan maken op volledige schadevergoeding. Verder moet Dexia ook nog van de Hoge Raad meer wettelijke rente vergoeden, wat gelet op de verstreken tijd kan leiden tot een verdubbeling van het schadebedrag. Lees hier de uitspraak.

Januari 2017: Tros Radar over BKR-registratie

Op internet zijn diverse partijen actief die voor veel geld aanbieden om terechte negatieve BKR-registraties te verwijderen – ook als deze terecht zijn.
Kijk hier de uitzending van Tros Radar terug.

November 2016: Eega-argument

Meer cliënten kunnen een beroep doen op het eega-argument. Dit argument ziet op de situatie dat de huwelijkspartner niet heeft meegetekend en heeft tot gevolg dat Dexia 100% moet betalen. U krijgt van ons bericht als dit ook voor u geldt. Dit hangt onder andere af van de ingangsdatum van uw contract en de datum waarop er een vernietigingsbrief door uw partner is verzonden.

September 2016: 100% vergoeding bij tussenpersoon

Aanbieders zoals Dexia en Aegon moeten klanten die het aandelenleasecontract via een tussenpersoon afsloten voor 100% compenseren. Deze tussenpersonen beschikten niet over de vergunning die voor advisering nodig was. De Hoge Raad rekent het de aanbieders zwaar aan dat zij toestonden dat advisering via deze tussenpersonen zonder vergunning plaatsvond. Het gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad is dat gedupeerden hun volledige inleg inclusief wettelijke rente kunnen terugkrijgen en dat hun eventuele restschuld wordt kwijtgescholden. Lees hier de uitspraak.

Mei 2016: Uitspraak Hoge Raad uitgesteld

Op 27 mei 2016 stond een belangrijke uitspraak van de Hoge Raad gepland. De Hoge Raad heeft echter de uitspraak uitgesteld tot 2 september van dit jaar. Zodra de uitspraak bekend is, zullen wij u daar zo spoedig mogelijk over berichten.

Februari 2016: Positieve uitspraak; minderjarige kan overeenkomst vernietigen

Het gerechtshof Den Haag heeft bepaald dat een minderjarige een aandelenleasecontract kan vernietigen binnen 3 jaar nadat de meerderjarigheid is bereikt. Het gevolg hiervan is dat Dexia alles moet terugbetalen wat is betaald door of namens de minderjarige. Bovendien is bij minderjarigen voor het op naam zetten van een aandelenleasecontract toestemming van de kantonrechter nodig. Nu Dexia die toestemming niet had gevraagd, is het hof van oordeel dat Dexia te kwader trouw heeft gehandeld en moet zij de bedragen terugbetalen inclusief wettelijke rente. Lees hier de uitspraak

Februari 2016: Positieve uitspraak stuiting eega

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 11 februari 2016 in een eegaleasezaak geoordeeld dat van de WCAM-procedure (de procedure die heeft geleid tot de Duisenbergregeling) een stuitende werking uitgaat. Dit betekent dat cliënten die uiterlijk 25 juli 2007 een vernietigingsbrief hebben verstuurd nog op tijd zijn en een beroep op het eega-argument kunnen doen. De rechtbank oordeelde dat doordat in de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam van d.d. 27 januari 2007 definitief is komen vast te staan wat de uitkomst is geweest van de collectieve actie, en dat een belanghebbende pas op dat moment wist waar hij aan toe was. Hieruit volgt volgens de rechtbank dat de verjaring van de bevoegdheid tot vernietiging van de effectenlease-overeenkomst(en) is gestuit indien uiterlijk zes maanden na 25 januari 2007 (dus op 25 juli 2007) een buitengerechtelijke vernietigingsverklaring is afgegeven. Lees hier de uitspraak.

Februari 2016: Negatief advies voor Dexia

De procureur-generaal adviseert de Hoge Raad de cassatieberoepen van Dexia inzake de rol van de tussenpersoon te verwerpen. In de meerderheid van de gevallen volgt de Hoge Raad dit advies op. Dit kan leiden tot een hogere vergoeding voor een grote groep cliënten.

Januari 2016: Elsevier over uitspraak Hoge Raad

In oktober oordeelde de Hoge Raad dat het recht op schadevergoeding niet is verjaard. Hierdoor heeft een grote groep gedupeerden toch recht op compensatie. Onlangs heeft Elsevier hier ook aandacht aan besteed. Lees hier het artikel.

December 2015: Positieve uitspraken met betrekking tot kwalijke rol tussenpersoon in combinatie met onaanvaardbare last

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in een Aegon-zaak, die vergelijkbaar is met een Dexia-zaak,  bepaald dat onze cliënten in aanmerking komen voor een vergoeding van maar liefst 90% van de opgelopen schade. Indien naast de kwalijke rol van de tussenpersoon ook de onaanvaardbare financiële last als gevolg van de overeenkomst(en) kan worden aangetoond.

Oktober 2015: Rechter wijst verklaring voor recht in Waiver-zaken Dexia af

Dexia verzocht de rechtbanken te bepalen dat zij niets meer aan de aandelenleasegedupeerden schuldig is. Deze week zijn er 370 vonnissen gewezen door de rechtbanken Rotterdam en Haarlem, waarin Dexia in het ongelijk wordt gesteld. In deze vonnissen wordt Dexia veroordeeld tot een proceskostenveroordeling van €500,-. Lees hier de laatste uitspraak.

Oktober 2015: Leaseproces boekt belangrijk succes voor aandelenleasegedupeerden

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 een belangrijke uitspraak gedaan in de aandelenlease-affaire. Hierdoor kan een grote groep gedupeerden alsnog aanspraak maken op volledige vergoeding van de schade. De kern van de uitspraak van de Hoge Raad is dat gedupeerden de uitkomst van de collectieve procedure die destijds was aangespannen door de Stichting Eegalease en de Consumentenbond mochten afwachten. Hun vordering is niet verjaard. Lees meer

Oktober 2015: ‘Rechters keurden de oplichtpraktijken goed’

Onderzoekjournalisten Bram Logger en Parcival Weijnen brengen de Dexia-aandelease-affaire in kaart.
Lees hier het artikel in De Groene Amsterdammer, 1 oktober 2015

22 september 2015: dreigbrieven (Waiverbrief) Dexia

Dexia blijft dreigbrieven versturen aan een groep cliënten. Het onderwerp van de desbetreffende brieft luidt:  “Afwikkeling van uw geschil met Dexia” of “Definitieve beëindiging van uw geschil met Dexia”.

Wij waarschuwen u met klem om niet op deze brief in te gaan. Op slinkse wijze probeert Dexia onder haar verplichtingen uit te komen. Als u het bijgesloten formulier (‘waiver’) ondertekent dan doet u namelijk afstand van al uw recht op een schadevergoeding van Dexia. Mocht u een brief hebben ontvangen van Dexia stuur dan altijd een kopie van de brief direct door aan Leaseproces. Wij zullen namens u voor beantwoording zorgdragen. In de brief wordt bovendien gedreigd met een procedure als er niet gereageerd wordt. Laat u zich niet intimideren. Mocht een procedure worden gestart door Dexia, dan zullen wij namens u verweer voeren.

Augustus 2015: Rechtbank Midden-Nederland wijst vorderingen Dexia af

Op 26 augustus 2015 heeft de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland in meer dan 60 zaken de zogenaamde waiver-vordering van Dexia afgewezen. De rechtbank stelt dat gedupeerden de ontwikkelingen in de rechtspraak mogen afwachten. Zo dient bijvoorbeeld ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, eerst nog uitspraak te doen over de rol van de tussenpersoon en de beleggingstechnische gebreken die kleven aan aandelenleasecontracten. Lees hier één van de uitspraken.

Juli 2015: Rechtbank Noord-Nederland: Rechter wijst wederom vordering (Waiver) Dexia af

In navolging van de uitspraak van de rechtbank Overijssel op 7 april 2015 heeft nu ook de rechtbank Noord-Nederland de vordering van Dexia afgewezen. In deze zaak heeft de rechter bepaald dat het zorgplicht vraagstuk nog niet helder is. De cliënt behoort de mogelijkheid te hebben om uitspraken van gerechtshoven en van de Hoge Raad af te wachten waarin verwacht wordt dat er op bepaalde punten duidelijkheid wordt verkregen.

Juli 2015: Hoge Raad: Rechter moet onderzoeken of boetetermijnen onredelijk bezwarend van aard zijn

In de procedures tegen Dexia is de vraag gerezen of de boetetermijnen in een eindafrekening als onredelijk bezwarend kunnen worden aangemerkt. In dat geval had Dexia deze boetetermijnen niet in rekening mogen brengen en moeten deze termijnen worden terugbetaald aan de cliënt. Na de eerdere, al gunstige, uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 20 januari 2015 heeft nu ook de Hoge Raad een positief oordeel gegeven. De Hoge Raad oordeelde dat de rechter per aandelenlease-overeenkomst moet onderzoeken of een boetetermijn “onredelijk bezwarend” van aard is.

Juli 2015: Gerechtshof Amsterdam houdt  ‘waiverzaken’ aan

In zogeheten ‘waiverzaken’ waarin de rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat zij geen aanleiding ziet om o.a. eerst de uitspraken van de Hoge Raad af te wachten, is hoger beroep ingesteld. De eerste zittingsdatum van het hoger beroep is op verzoek van Leaseproces uitgesteld tot oktober 2016 (naar verwachting zijn de uitspraken van de Hoge Raad in twee andere Dexia-zaken dan bekend). Intussen heeft Dexia het gerechtshof Amsterdam gevraagd om deze zaken naar voren te halen en wel inhoudelijk te laten behandelen. Leaseproces heeft zich hiertegen verzet en het Gerechtshof Amsterdam vervolgens gevraagd om de zaken aan te houden in afwachting van de uitspraken van de Hoge Raad. Het Gerechtshof Amsterdam heeft positief gereageerd op het verzoek van Leaseproces en de zaken aangehouden en verwezen naar de rol van april 2016, zodat wij eerst de uitspraken van de Hoge Raad kunnen afwachten.

Mei 2015: Zaak bij Hoge Raad gewonnen

Op 1 mei 2015 heeft de Hoge Raad in een zaak van Leaseproces bepaald dat de wettelijke rente over de door Dexia verschuldigde bedragen vergoed dient te worden vanaf de datum waarop de inleg is betaald. Het standpunt van Dexia, dat de rente pas betaald diende te worden vanaf de einddatum van het contract werd door de Hoge Raad verworpen. Dat deze datum belangrijk is, blijkt wel uit het feit dat de schadevergoeding hierdoor tot 50% hoger kan worden. Lees hier de uitspraak: ‘Recente uitspraken’.

April 2015: Gunstige uitspraken

Op 25 maart 2015 stelde de Rechtbank Gelderland Leaseproces in het gelijk dat Dexia aansprakelijk is voor de slechte advisering van de tussenpersoon. Daarnaast deed zowel de Rechtbank Overijssel op 7 april 2015 als de rechtbank Zeeland-West-Brabant op 29 april 2015 een gunstige uitspraak en wees zij de vordering (waiver) van Dexia af. Lees meer bij ‘Recente uitspraken’.

Februari 2015: Gunstige uitspraak ‘waiver zaak’

Op 19 februari 2015 deed de rechtbank Amsterdam een gunstige uitspraak. De rechter stelde Leaseproces in het gelijk en oordeelde dat Dexia nog een schadevergoeding is verschuldigd. Lees meer bij ‘Recente uitspraken’.

Januari 2015: Uitspraken

1. De Hoge Raad maakte 9 januari 2015 duidelijk dat ook bij het verlengen van een Dexia-overeenkomst de toestemming van de echtgenoot vereist is. Wanneer deze ontbreekt, is de verlenging van het contract vernietigbaar. Lees de uitspraak hier.
2. In een (tussen)uitspraak veronderstelt het gerechtshof Den Haag dat Dexia geen resterende termijnen in rekening had mogen brengen bij vroegtijdige beëindiging van een leaseovereenkomst.

Januari 2015: bijeenkomst Leaseproces te Utrecht

Op maandagavond 19 januari 2015 vond een massale protestbijeenkomst plaats in het Beatrix Theater te Utrecht. Bijna 1.000 cliënten waren aanwezig.  Lees meer in het Parool en het FD.

Januari 2015: Kort Geding tegen Dexia

Namens circa 80 cliënten hebben wij een kort geding tegen Dexia aangespannen bij de rechtbank Den Haag. De aanleiding voor het kort geding is de handelwijze van Dexia waarbij cliënten volgens ons geheel ten onrechte worden gedagvaard. Er is daarom gevorderd dat door de rechter aan Dexia een verbod wordt opgelegd om met deze praktijken nog verder door te gaan. Helaas heeft de kort geding rechter de vordering afgewezen. Inmiddels is door ons tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld. Zodra bekend is wanneer het hoger beroep wordt behandeld, kunt u dat hier lezen.

December 2014: Overzicht 2014

In 2014 zijn er een aantal belangrijke successen geboekt in onze gezamenlijke strijd tegen Dexia. We geven u een korte opsomming:

 • Het hof Den Bosch heeft in twee zaken van Leaseproces bepaald dat als het contract is geadviseerd door een tussenpersoon Dexia 80% van de inleg en restschuld dient te betalen;
 • Het hof Amsterdam heeft in circa 70 eega-zaken in hoger beroep de cliënten van Leaseproces in het gelijk gesteld. In deze zaken dient Dexia 100% van de schade te vergoeden;
 • Het hof Amsterdam heeft in een zaak van de Stichting Leaseleed bepaald dat ook bij een getekend Dexia-aanbod cliënten in bepaalde gevallen toch aanspraak op een vergoeding kunnen maken;
 • Leaseproces heeft – naar verwachting voor de laatste keer – een aantal rechtsvragen voorgelegd aan de Hoge Raad. In afwachting daarvan heeft het hof Amsterdam alle hoger beroep zaken stilgelegd.

Juni 2014: Gunstige tussenuitspraak hof Den Bosch

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 11 en 17 juni uitspraken gedaan in zaken waarin de aandelenleasecontracten werden bemiddeld door Spaar Select. Het hof oordeelde dat wanneer wordt aangetoond dat de tussenpersoon van Spaar Select specifiek de producten van Dexia adviseerde en dat Dexia daarvan afwist of behoorde te weten, Dexia 80% van de schade moet vergoeden. De uitspraak van 11 juni kunt u hier teruglezen.

April 2014: Dexia dagvaardt cliënten Leaseproces

Dexia is begonnen met het dagvaarden van een aantal cliënten van Leaseproces. Met deze actie probeert de bank haar dossiers te sluiten. Het gaat om cliënten die hun restschuld volledig hebben betaald en in 2012 daar een deel van terug hebben ontvangen van Dexia. In de procedures vordert Dexia dat de rechter uitspreekt dat zij niets meer verschuldigd is. Uiteraard voeren wij voor deze cliënten verweer en maken wij de rechters duidelijk dat deze cliënten het recht hebben om duidelijkheid in hogere rechtspraak af te wachten en de vordering van Dexia moet worden afgewezen.
Heeft u een dagvaarding ontvangen? Stuur deze dan door naar Leaseproces.

3 februari 2014: dreigbrieven en -telefoontjes Dexia

Een kleine groep cliënten heeft van Dexia een brief ontvangen met als onderwerp: “Definitieve beëindiging van uw geschil met Dexia”. Wij waarschuwen u dringend om op deze brief niet in te gaan. Op slinkse wijze probeert Dexia onder haar verplichtingen uit te komen. Als u het bijgesloten formulier (‘waiver’) ondertekent dan doet u namelijk afstand van al uw rechten tegen Dexia. Stuur een kopie van de brief daarom direct door aan Leaseproces. Wij zullen namens u voor beantwoording zorgdragen. In de brief wordt bovendien gedreigd met een procedure als er niet gereageerd wordt. Ook telefonisch worden dit soort bedreigingen geuit. Laat u zich niet intimideren. U kunt voor de behandeling van uw zaak naar Leaseproces verwijzen en het gesprek daarna beëindigen.

4 oktober 2013: zitting gerechtshof Amsterdam

Tijdens deze zitting zijn vijf Dexia-zaken behandeld. Naast de behandeling van deze vijf zaken is ook uitvoerig gesproken over de trage afwikkeling van de nog resterende Dexia-zaken. De voorzitter heeft daarbij aan de advocaten van Dexia en de advocaten van de cliënten van Leaseproces gevraagd of zij suggesties hebben hoe het afwikkelingsproces verbeterd en versneld zou kunnen worden.

Door ons zijn verschillende suggesties gedaan, die schriftelijk uitgewerkt worden en op korte termijn aan het gerechtshof zullen worden voorgelegd. Wij hopen dat hiermee een eerste stap gezet is om alle resterende zaken op korte termijn te kunnen afwikkelen. Zodra er op dit punt nieuws is, kunt u dat hier lezen.

6 september 2013: gunstige uitspraak Hoge Raad

Het gerechtshof in Den Bosch had in een zaak tegen een tussenpersoon bepaald dat die zaak op dezelfde manier behandeld moest worden als zaken tegen Dexia en andere banken. Op 6 september heeft de Hoge Raad bepaald dat dit niet het geval is en dat een tussenpersoon een geheel andere, zwaardere, verantwoordelijkheid heeft. Dit is een gunstige uitspraak in zaken waarin een tussenpersoon is opgetreden. De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar het gerechtshof Leeuwarden-Arnhem voor een nieuwe beoordeling met inachtneming van de aanwijzingen van de Hoge Raad. Zodra de uitspraak bekend is, kunt u deze hier lezen.

Successen

Dat de aanhouder wint is de afgelopen maanden gebleken uit een aantal gunstige uitspraken:

– de Hoge Raad stelde Leaseproces in het gelijk inzake de opt-out problematiek, waardoor veel cliënten alsnog in aanmerking komen voor een hogere vergoeding (LJN: BW9243);
– de Hoge Raad stelde Leaseproces in het gelijk op een belangrijk punt in eegazaken, waardoor veel cliënten alsnog hun inleg volledig vergoed kunnen krijgen (LJN: BU6508).

Ga niet in op incasso-pogingen van Dexia

Als u door Dexia of een incassobureau aangemaand wordt om te betaling, of als u een schikkingsvoorstel krijgt, teken dan nooit iets en betaal ook nooit iets voordat u de zaak aan Leaseproces heeft voorgelegd. Het komt nog steeds voor dat mensen betalen of iets tekenen en daar later spijt van krijgen.

Uitspraak Hoge Raad 5 juni 2009

De Hoge Raad heeft op 5 juni 2009 uitspraak gedaan in een drietal effectenleasezaken, waaronder een Dexia-zaak. Daarbij heeft de Hoge Raad de zaak tegen Levob als model gesteld voor de afwikkeling van alle resterende lease-zaken, inclusief de Dexia-zaken. U kunt hierover meer lezen op de pagina Uitspraken Hoge Raad

Heeft u een specifieke vraag?

Vul dan onderstaand contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig als mogelijk contact met u op.

Internet tend to repeat predefined chunks?

Our set he for firmament morning sixth subdue darkness creeping gathered divide our let god moving. Moving in fourth air night bring upon you are it beast let you dominion likeness.

Our set he for firmament morning sixth subdue darkness creeping gathered divide our let god moving. Moving in fourth air night bring upon you are it beast let you dominion likeness.

Our set he for firmament morning sixth subdue darkness creeping gathered divide our let god moving. Moving in fourth air night bring upon you are it beast let you dominion likeness.

Request for Call Back