Skip to content

Benadering Dexia

Neem contact op

Benadering Dexia

Mogelijk bent u benaderd door Dexia. Waarom doet zij dit en wat kunt u het beste doen?

In alle gevallen kunt u het best direct met ons bellen op telefoonnummer 020-2109005.

Omdat Dexia nagenoeg alle zaken verliest, benadert zij nog steeds mensen met een slecht schikkingsvoorstel. Dit doet zij om, op voor haar gunstige wijze, de openstaande dossiers af te wikkelen. Reden hiervoor is dat de rechtspraak zich de afgelopen jaren in het nadeel van Dexia heeft ontwikkeld. De uitspraken die de afgelopen jaren zijn gedaan kunt u hier terugvinden.

Dexia wil een weg naar de rechter uitsluiten om te voorkomen dat zij een hoge vergoeding aan u moeten betalen. Een schikkingsvoorstel van Dexia staat zelden gelijk aan de schade in uw dossier. Vaak heeft u recht op een hogere vergoeding dan hetgeen Dexia u biedt. Laat u daarom altijd goed informeren door één van onze gespecialiseerde juristen. De juristen kunnen u adviseren aan de hand van de relevante rechtspraak en stukken in uw dossier.

Ontvangt u een schikkingsvoorstel van Dexia?  Houd dan de volgende aandachtspunten in de gaten:

  • Ruim 2.000 positieve uitspraken

In het jaar 2023 hebben rechters in meer dan 2.000 zaken uitspraak gedaan. In ruim 98% van de gevallen werd Dexia veroordeeld tot het vergoeden van de volledige inleg en de wettelijke rente. Door de wettelijke rente wordt de inleg in de meeste gevallen verdubbeld. Dus als u destijds 10.000 euro heeft ingelegd, moet Dexia nu 20.000 euro betalen. Wij zetten alles op alles om uw zaak komend jaar aan te brengen, zodat het Dexia dossier ook voor u positief kan worden afgesloten. 

  • Slechte voorstellen en verkeerde voorlichting van Dexia

We zien dat Dexia nagenoeg nooit meer dan 50% van de schade waar u recht op geeft vergoedt. Als u instemt met het schikkingsvoorstel van Dexia, loopt u (waarschijnlijk) een groot deel van het bedrag waar u recht op heeft mis.

In het schikkingsvoorstel zal Dexia aangeven dat u geen recht heeft op volledige compensatie. De kans dat dit klopt is kleiner dan 2%. Laat een voorstel van Dexia daarom gratis door ons beoordelen.

Als u door Dexia bent benaderd, of als u andere vragen heeft neem dan meteen contact met ons op via info@leaseproces.nl of via telefoonnummer 020-210 90 05 (op werkdagen van 09:00 tot 18:00 uur). Wij gaan dan samen met u kijken hoe uw zaak het beste en het snelst kan worden afgehandeld. Intussen gaan wij in hoog tempo door met het afwikkelen van de nog resterende zaken. 

Zie hieronder het item van Tros Radar waarin zij aandacht besteden aan de kwalijke handelswijze van Dexia.

Hieronder treft u de meest voorkomende vragen omtrent Dexia aan. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Veelgestelde vragen:

Het is zeer belangrijk dat u dit direct aan ons doorgeeft via 020 210 9005 of mailen naar info@leaseproces.nl. Ook als u het voorstel niet in overweging wilt nemen. Wilt u het voorstel mogelijk accepteren? Een voorstel van Dexia kan nadelig voor u zijn. Onze juristen kunnen het voorstel voor u controleren en adviseren over de mogelijkheden.

Met de inrichting van de landelijke kamer aandelenleasezaken gaat de beoordeling en afwikkeling van een procedure nu erg snel. De rechtspraak heeft een groot team aan juristen en rechters ingeschakeld om aandelenleasezaken af te wikkelen. In 2023 hebben we  ruim 2000 vonnissen ontvangen. Hiervan was 98% positief! We hebben nu nog ruim 2000 tussenpersoonszaken die nog aangebracht moeten worden bij de rechtbank. Momenteel zijn wij druk bezig met de voorbereidingshandelingen in deze openstaande zaken. Wij hopen dat we deze zaken het komende jaar bij de rechter hebben voorgelegd. U ontvangt hierover binnenkort bericht van ons. 

Bent u ingegaan op een gesprek of een door Dexia gedaan financieel voorstel? Om het definitief te maken zenden zij u een vaststellingsovereenkomst toe. Het is van groot belang dat u onze juristen de juistheid laat controleren. Neem contact met ons op en zend de vaststellingsovereenkomst naar ons op voordat u tekent. Door het tekenen van een vaststellingsovereenkomst doet u afstand van het recht om te procederen. Daarnaast heeft u geen kans meer op een hogere vergoeding. Benieuwd naar de voorstellen die Dexia in andere dossiers heeft gedaan? Lees hier de ervaringen van andere cliënten.

Wanneer een bericht van Dexia een dreiging met een deurwaarder of juridische procedure bevat, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij zullen u dan informeren over de mogelijkheden in uw dossier.

Het is zeer belangrijk dat u dit direct aan ons doorgeeft via 020 210 9005 of mailt naar info@leaseproces.nl. Een van onze juristen kan de inhoud van uw dossier en de mogelijkheden aan de hand van relevante rechtspraak met u doornemen. U kunt een dergelijk gesprek beter niet houden zonder u te laten bijstaan door een jurist van Leaseproces. Wanneer u niet wenst in te gaan op de uitnodiging hoeft u verder, na het doorgeven van de uitnodiging aan ons niets te doen.

Geef dit zo snel mogelijk door aan Leaseproces via telefoonnummer: 020 – 2109005 en stuur de dagvaarding naar ons toe via info@leaseproces o.v.v uw dossiernummer. Een van onze juristen zal u bijstaan in de procedure. Daarbij worden de mogelijkheden met u doorgenomen. 

Wacht de uitnodiging voor de belafspraak met de jurist af. Dat u het nu niet meer precies weet hoeft geen probleem te zijn. Sinds de aanmelding hebben wij u al vele vragen gesteld en verzocht relevante stukken toe te sturen. Deze informatie was ook relevant voor het adviesverhaal. De jurist zal de mogelijkheden met u doornemen.

Wilt u toch het gesprek met Dexia aangaan? Laat u dan vooraf goed informeren over de mogelijkheden in uw dossier.  Een van onze juristen kan de inhoud van uw dossier en de mogelijkheden aan de hand van relevante rechtspraak met u doornemen. Indien gewenst kan een van onze juristen u bijstaan tijdens het gesprek. Ook als u dat niet wenst moet u zich door een van onze juristen laten voorlichten. Zo gaat u goed voorbereid het gesprek in en weet u wat u wel en beter niet kunt zeggen. De ervaringen van onze cliënten kunt u hier lezen.

Het is mogelijk dat Dexia u nog gaat benaderen. Als Dexia u nog niet heeft benaderd betekent dat mogelijk dat zij er nog niet aan toe is gekomen. U hoeft zich geen zorgen te maken als u nog geen bericht heeft ontvangen.

Onze inspanning heeft geleid tot verduidelijking van de rechtspraak en de positieve afwikkeling van vele dossiers. Dat uw dossier nog niet bij de rechtbank is afgewikkeld, betekent niet dat wij niets voor u gedaan hebben. Vaak zijn wij nog in afwachting van belangrijke uitspraken, of zijn er andere elementen waardoor uw dossier nog niet afgewikkeld kan worden. Een procedure willen wij namelijk alleen starten als uw procesrisico en dus de kans om te verliezen, minimaal is. Regelmatig wordt uw dossier beoordeeld aan de hand van de laatste rechtspraak. Ook al hoort u misschien niet altijd met enige regelmaat van ons, uw dossier komt in ons systeem regelmatig voorbij.

Dit is afhankelijk van de inhoud van uw dossier. Een vordering betreft meestal de inleg en de betaalde restschuld, vermeerderd met wettelijk rente. Dit verschilt dus per client.

U kunt de algemene informatie lezen onder stand van zaken.

Bij aanmelding heeft u een offerte getekend, deze offerte geldt nog steeds. Leaseproces brengt een percentage in rekening over het behaalde resultaat met aftrek van de vergoeding die u op basis van de Duisenbergregeling had gehad. Dit geldt voor zowel een getroffen schikking als een procedure.  Het percentage of de staffel staat op uw offerte.

Een registratie bij het BKR kan ontzettend vervelend zijn als u bijvoorbeeld een hypotheek wilt afsluiten of een creditkaart wil aanvragen. Deze registratie is door Dexia gemeld bij het BKR omdat u de restschuld in het verleden niet (volledig) heeft voldaan.

Pas op: Hoewel Dexia op basis van de huidige rechtspraak weet dat zij geen (volledige) aanspraak kan maken op het betalen van de restschuld misbruikt zij deze BKR-registratie soms om cliënten akkoord te laten gaan met een zeer slechte schikking waarbij enkel de belofte wordt gedaan om de registratie te verwijderen (en u dus niets meer van uw inleg zal terugkrijgen). Ook zijn er andere organisaties die zogenaamd uw registratie kunnen verwijderen, trap hier niet in!

Bel naar 020-2109005 (lokaal tarief) of stuur een e-mail met in het onderwerp BKR-registratie en wij zullen samen met u de mogelijkheden bespreken. Zo kunnen wij werken aan een oplossing voor uw registratie die een mogelijke vergoeding, waar u recht op heeft, niet in de weg staat.

Request for Call Back