Skip to content

Groeivermogen

Terugbelverzoek

Update 2021 Fortis Groeivermogen:

Inmiddels zijn de eerste vonnissen gewezen. Helaas zijn deze negatief. De rechter is van mening dat de collectieve procedure die is gevoerd geen stuitende werking heeft en de zaak daarom verjaard is. Wij kunnen ons niet vinden in deze uitspraken en zullen (in overleg met de betrokken cliënten) in hoger beroep gaan. Leaseproces ziet de hoger beroepsprocedure met vertrouwen tegemoet. Zodra het gerechtshof uitspraak heeft gedaan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Fortis Groeivermogen

Augustus 2019 heeft het Gerechtshof Amsterdam een uitspraak gedaan in de collectieve procedure die is gevoerd tegen Fortis Groeivermogen. De rechter heeft een schending van de zorgplicht (het niet waarschuwen voor het risico van een restschuld) voor enkele producten, waaronder het product GroeiVermogen, vastgesteld. Dit houdt in dat Fortis Groeivermogen aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die een afnemer heeft geleden. Fortis Groeivermogen dient afnemers twee derde van de betaalde restschuld te vergoeden.

Op dit moment lopen tientallen procedures tegen Fortis Groeivermogen. Wij vorderen voor deze cliënten een schadevergoeding van twee derde van uw betaalde restschuld vermeerderd met wettelijke rente.

Zodra de eerste vonnissen door de rechter zijn gewezen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.