Skip to content

Groeivermogen

Terugbelverzoek

Na 20 jaar strijd eindelijk zicht op compensatie 

Waar gaat het om?  

Fortis heeft bij de verkoop van de aandelenleaseproducten ‘VermogensVersneller’ en ‘GroeiVermogen’ de zorgplicht geschonden, met als gevolg dat veel klanten na de beurscrash in 2001 hun spaargeld kwijtraakten en zij een restschuld op de koop toe kregen. Klanten die tussen 1997 en 2001 een contract hebben afgesloten, hebben daarom recht op terugbetaling van ⅔ van de betaalde restschuld, inclusief wettelijke rente. In sommige gevallen hebben klanten die via een tussenpersoon -anders dan VSB Bank en Fortis bank- een contract afsloten, recht op volledige vergoeding van hun schade. In dat geval gaat het om terugbetaling van de volledige inleg en restschuld.  

Op dit moment lopen er nog procedures tegen Fortis GroeiVermogen van deelnemers die zich eerder bij Leaseproces hebben aangemeld. Wij eisen voor al onze deelnemers een schadevergoeding. Gemiddeld gaat het om een compensatiebedrag van minimaal 1000 euro.  

Geschiedenis  

Leaseproces procedeert al bijna 20 jaar tegen Fortis GroeiVermogen. In maart 2023 oordeelt het hof Arnhem-Leeuwarden dat de eerder gevoerde collectieve procedure de verjaring van individuele rechtsvorderingen van alle gedupeerden heeft gestuit. Met dit oordeel is een belangrijke stap gezet.  

Dit betekent dat de vorderingen niet voor 20 november 2024 kunnen verjaren. GroeiVermogen vecht deze beslissing, over het niet verjaren, aan bij de Hoge Raad. Maar wij denken dat GroeiVermogen in die procedure bij de Hoge Raad kansloos is.  

Het einde is in zicht, wij verwachten begin 2024 een uitspraak van de Hoge Raad. Het hof moet daarna alleen nog beslissen hoeveel GroeiVermogen moet vergoeden. Zodra het hof over de hoogte van de vergoeding uitspraak heeft gedaan zullen wij onze deelnemers hiervan op de hoogte stellen. 

ConsumentenClaim actie 

Zusterorganisatie ConsumentenClaim start een actie om ervoor te zorgen dat alle gedupeerden gecompenseerd worden voor de geleden schade. Als u al klant bent bij Leaseproces, hoeft u niets te doen en kunt u de uitkomst van de zaak bij de Hoge Raad afwachten. 

Bent u nog niet aangemeld? Klik dan hier om u gratis voor de claim aan te melden. De claim wordt gevoerd op basis van ‘no cure, no pay’. U wordt dan doorgeleid naar de website van ConsumentenClaim waar u zich kunt registreren. 

Update maart 2023: Positief tussenarrest in Groeivermogen!

Het hof heeft geoordeeld dat uit de gevoerde collectieve actie volgt dat de individuele rechtsvorderingen zijn gestuit. Dat betekent wat betreft de vorderingen op Groeivermogen dat de vorderingen niet voor 20 november 2024 verjaard kunnen zijn.

 “Het hof is van oordeel dat voor zover een collectieve actie op de voet van artikel 3:305a BW heeft geleid tot toewijzing van de door de belangenorganisatie gevorderde verklaring voor recht, dit tot gevolg heeft dat voor alle daarop aansluitende individuele rechtsvorderingen ten aanzien waarvan de collectieve actie stuitende werking heeft gehad een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen, en wel gelijk aan de oorspronkelijke verjaringstermijn met een maximum van vijf jaar, met ingang van de dag volgend op die waarop de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan.”

De uitspraak heeft niet alleen gevolgen voor de betreffende zaak, maar ook voor de andere zaken tussen Groeivermogen en individuele gedupeerden (waarvan de belangen worden behartigd door Leaseproces) die bij dit hof aanhangig zijn gemaakt, en voor andere individuele gedupeerden waarin nog geen procedure loopt (waarvan de belangen worden behartigd door Leaseproces).

Het hof moet alleen nog beslissen over hoeveel Groeivermogen moet vergoeden. Daarmee is een belangrijke stap gezet. Zodra het gerechtshof daarover uitspraak heeft gedaan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Update 2021 Fortis Groeivermogen:

Inmiddels zijn de eerste vonnissen gewezen. Helaas zijn deze negatief. De rechter is van mening dat de collectieve procedure die is gevoerd geen stuitende werking heeft en de zaak daarom verjaard is. Wij kunnen ons niet vinden in deze uitspraken en zullen (in overleg met de betrokken cliënten) in hoger beroep gaan. Leaseproces ziet de hoger beroepsprocedure met vertrouwen tegemoet. Zodra het gerechtshof uitspraak heeft gedaan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Fortis Groeivermogen

Augustus 2019 heeft het Gerechtshof Amsterdam een uitspraak gedaan in de collectieve procedure die is gevoerd tegen Fortis Groeivermogen. De rechter heeft een schending van de zorgplicht (het niet waarschuwen voor het risico van een restschuld) voor enkele producten, waaronder het product GroeiVermogen, vastgesteld. Dit houdt in dat Fortis Groeivermogen aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die een afnemer heeft geleden. Fortis Groeivermogen dient afnemers twee derde van de betaalde restschuld te vergoeden.

Op dit moment lopen tientallen procedures tegen Fortis Groeivermogen. Wij vorderen voor deze cliënten een schadevergoeding van twee derde van uw betaalde restschuld vermeerderd met wettelijke rente.

Zodra de eerste vonnissen door de rechter zijn gewezen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.