Uitspraken gerechtshof 1 december 2009


Het gerechtshof te Amsterdam heeft op 1 december 2009 uitspraak gedaan in een viertal aandelenleasezaken die door Leaseproces in samenwerking met Dommerholt Advocaten zijn gevoerd, met ondersteuning van mr. D. de Knijff, cassatie-advocaat te Den Haag. 

Conform de opdracht van de Hoge Raad heeft het hof invulling gegeven aan het begrip onaanvaardbaar zware financiële last. Simpel gezegd wordt hiermee bedoeld dat iemand de inleg en/of de eventuele restschuld niet had kunnen betalen.

Het hof heeft daarbij het volgende bepaald:
• Als er geen sprake is van een onaanvaardbaar zware last, dan moet de aanbieder tweederde van de restschuld vergoeden 
• Als er wel sprake is van een onaanvaardbaar zware last, dan moet de aanbieder tweederde van de restschuld èn tweederde van de inleg vergoeden

Om te kunnen bepalen wanneer sprake was van een onaanvaardbare zware last, heeft het hof een rekenformule ontwikkeld (bijlage A bij de vier uitspraken). 

Uitspraak 1
Uitspraak 2
Uitspraak 3
Uitspraak 4

Zoals u in de bijlagen bij bovengenoemde uitspraken kunt zien, is de berekening in veel gevallen vrij complex en zijn er voor het maken van de berekening vaak nog aanvullende gegevens nodig. U kunt hierover meer lezen op de pagina veelgestelde vragen.

Aangezien de formule in veel gevallen een verkeerde uitkomst geeft, heeft Leaseproces opnieuw een aantal zaken aan het hof voorgelegd met het verzoek de formule aan te passen.