DSB NIEUWS EN MEDEDELINGEN

Schikkingsvoorstel curatoren
De curatoren hebben gedupeerden met een aandelenleasecontract Hollands Welvaren Select of Hollands Welvaren II, waaronder de cliënten van Leaseproces, een regeling aangeboden. Deze regeling voorziet in de volgende onderdelen:

- Kwijtschelding van een openstaande restschuld. 
- Vergoeding van een derde van de betaalde rentetermijnen.
- Vergoeding van de al betaalde restschuld (aflossing).

De vergoedingen worden niet uitbetaald, maar in mindering gebracht op het saldo van uw hypothecaire of andere lening. Was er geen sprake van een lening? Dan is er een vordering in het faillissement ontstaan.

Leaseproces is van mening dat de aangeboden regeling gelet op de bijzondere omstandigheden - het faillissement van DSB en jurisprudentie - nagenoeg voor iedereen acceptabel is. De meeste cliënten van Leaseproces hebben het advies gekregen om de regeling te accepteren.

Geen nieuwe cliënten
Gezien het bovenstaande neemt Leaseproces geen nieuwe zaken meer in behandeling. Indien u geen cliënt bent van Leaseproces kunt u gebruikmaken van de bovenstaande regeling indien u (1) voor 1 september 2010 een klacht hebt ingediend bij DSB en (2) uw aandelenleasecontract per 1 september 2010 nog liep. Voldoet u niet aan deze twee voorwaarden dan kunt u gebruikmaken van de aanvulling op de regeling die vanaf 19 september 2011 door de curatoren is aangeboden.  

Deze aanvulling voorziet in: 
- vergoeding van 50% van de al betaalde restschuld; 
- kwijtschelding van 50% van een openstaande restschuld.