NIEUWS EN MEDEDELINGEN

 

Update 2021 Fortis Groeivermogen

Inmiddels zijn de eerste vonnissen gewezen. Helaas zijn deze negatief. De rechter is van mening dat de collectieve procedure die is gevoerd geen stuitende werking heeft en de zaak daarom verjaard is. Wij kunnen ons niet vinden in deze uitspraken en zullen (in overleg met de betrokken cliënten) in hoger beroep gaan. Leaseproces ziet de hoger beroepsprocedure met vertrouwen tegemoet. Zodra het gerechtshof uitspraak heeft gedaan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Fortis Groeivermogen

Augustus 2019 heeft het Gerechtshof Amsterdam een uitspraak gedaan in de collectieve procedure die is gevoerd tegen Fortis Groeivermogen. De rechter heeft een schending van de zorgplicht (het niet waarschuwen voor het risico van een restschuld) voor enkele producten, waaronder het product GroeiVermogen, vastgesteld. Dit houdt in dat Fortis Groeivermogen aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die een afnemer heeft geleden. Fortis Groeivermogen dient afnemers twee derde van de betaalde restschuld te vergoeden.

Op dit moment lopen tientallen procedures tegen Fortis Groeivermogen. Wij vorderen voor deze cliënten een schadevergoeding van twee derde van uw betaalde restschuld vermeerderd met wettelijke rente.

Zodra de eerste vonnissen door de rechter zijn gewezen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. 

Wet op het Consumentenkrediet april 2010

Voor een aantal clienten was het de bedoeling om een procedure te beginnen op basis van het argument dat Groeivermogen geen vergunning had ingevolge de WCK (Wet op het Consumentenkrediet), waardoor het contract volgens ons nietig was. Wij hebben ons daarbij gebaseerd op de gunstige uitspraken van de kantonrechter te Utrecht. De aanbieders van effectenlease producten zijn echter tegen deze uitspraken in hoger beroep gegaan. Wij hebben toen besloten om eerst de uitspraak van de Hoge Raad op dit punt af te wachten. Helaas is de uitspraak van de Hoge Raad negatief uitgevallen, zodat een procedure in deze gevallen geen zin heeft. De betreffende clienten zijn hierover reeds geinformeerd. 

Uitspraak Hoge Raad 5 juni 2009

De Hoge Raad heeft op 5 juni uitspraak gedaan in een drietal effectenleasezaken. Deze uitspraak geldt ook voor de meeste Fortis/Groeivermogen zaken. U kunt hierover meer lezen op de pagina Uitspraken Hoge Raad.