Skip to content

Uitspraken

Hieronder leest u interessante uitspraken in onze zaken van Gerechtshoven en de Hoge Raad. Bent u benieuwd naar de uitspraken van de rechtbanken?  

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 16 november 2021: vijf positieve arresten in tussenpersoon zaken

Op 16 november 2021 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch wederom in maar liefst vijf zaken een positief oordeel gegeven over het tussenpersoon-argument. Het gerechtshof oordeelde dat uit algemene stukken over de werkwijze van de tussenpersoon duidelijk bleek dat deze tussenpersoon een vaste werkwijze had die bestond uit het geven van een op de persoon gericht advies aan haar klanten, terwijl zij niet over de juiste vergunning beschikte. Uit de ervaringen van de cliënten over hun contact met deze tussenpersoon bleek volgens het gerechtshof dat deze werkwijze ook in hun geval was toegepast. Daarnaast oordeelde het gerechtshof dat Dexia dit wist, of in ieder geval behoorde te weten. De uitspraken van de kantonrechter moesten dus in stand blijven. Hierin had de rechter geoordeeld dat de schade van cliënten volledig vergoed moest worden door Dexia, inclusief wettelijke rente.

In deze uitspraken worden enkele door Dexia aangevoerde standpunten, terecht, afgewezen door het gerechtshof:

  • Het is niet relevant of het eerste contact met de tussenpersoon is ontstaan doordat de tussenpersoon de afnemer heeft benaderd of andersom;
  • Het is niet relevant of de afnemer al dan niet betaald heeft voor het advies; en
  • Het is niet relevant dat de tussenpersoon zich als verkoper presenteerde. Het geven van advies kan volgens het gerechtshof samengaan met het willen verkopen van een product.


Lees hier twee van de uitspraken.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:3408
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:3409

 

Arrest Hoge Raad 16 juli 2021: positief arrest order

Op 16 juli 2021 heeft de Hoge Raad wederom een uitspraak gedaan in een zaak waarin een tussenpersoon een rol speelde. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden had ten onrechte niet geoordeeld over het doorgeven van een ‘order’, terwijl dit wel van belang is. Daarbij bevestigt de Hoge Raad de uitspraak van 20 april 2020, waarin geoordeeld was dat dat wanneer een tussenpersoon niet bevoegd was om een order (voor een aandelenlease-overeenkomst) door te geven Dexia de volledige schade moet vergoeden. Ook deze zaak is terugverwezen naar het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch. Dit gerechtshof zal gaan beoordelen of het doorsturen van het aanmeldformulier van een aandelenleaseproduct gezien kan worden als het doorsturen van een order.

Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad. 

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 1 juni 2021: positief arrest orderremisier

Op 1 juni 2021 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch geoordeeld dat het doorsturen van een aanvraagformulier door een tussenpersoon naar de bank te gelden heeft als het doorsturen van een ‘order’. Het gerechtshof oordeelde dat het aanvraagformulier, gelezen in samenhang met de brochure van het product, voldoende duidelijk was. Dat wil zeggen, op basis van de gegevens uit deze documenten wist Dexia welke aandelenfondsen moesten worden aangekocht en voor welke hoeveelheid. Ook was voldoende duidelijk welk rentepercentage gold voor het product. Dexia had zelfs een brief gestuurd naar de afnemer waaruit bleek dat zij naar aanleiding van het aanvraagformulier de aandelen had aangekocht. Dat de overeenkomst zelf nog niet getekend was, maakte geen verschil volgens het gerechtshof. Nu Dexia een ‘order’ had aangenomen van een tussenpersoon die niet over de juiste vergunning beschikte moet Dexia de volledige schade vergoeden, inclusief wettelijke rente. Lees de uitspraak hier.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:1620

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 april 2021: Positief arrest tussenpersoon

Op 23 april 2021 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wederom positief geoordeeld over het tussenpersoon-argument. Het gerechtshof oordeelde dat de tussenpersoon cliënt geadviseerd had en dat Dexia daarvan op de hoogte was (of had moeten zijn). Daarbij oordeelde het gerechtshof dat het niet uitmaakt hoe het contact met de tussenpersoon ontstaan is. Met andere woorden, het maakt niet uit of de cliënt benaderd is door de tussenpersoon of dat de tussenpersoon de cliënt heeft benaderd. Daarnaast is het ook niet doorslaggevend of sprake was van ‘verkoop’ van een product. Volgens het gerechtshof kan namelijk naast verkoop ook sprake zijn van advisering. Ten slotte is van belang dat het gerechtshof oordeelde dat het niet noodzakelijk is dat voor het advies betaald is. Lees hier de uitspraak.

Gerechtshof Amsterdam 25 mei 2021: Positief arrest tussenpersoon

Op 25 mei 2021 heeft het Gerechtshof in Amsterdam (in tegenstelling tot eerdere uitspraken van dit Hof) een positieve uitspraak gedaan in een zaak waar de cliënt een effectenleaseovereenkomst via een tussenpersoon heeft afgesloten. Het gerechtshof oordeelde dat uit het financieel plan bleek dat cliënt geadviseerd is en zij hier ook uit mocht opmaken dat de adviseur deskundig was. Nu cliënt de tussenpersoon benaderd had, om geadviseerd te worden, hoefde zij volgens het hof geen onderzoek te doen naar de eventuele risico’s van het product. Daarnaast oordeelde het gerechtshof dat Dexia wist, of in ieder geval behoorde te weten dat de cliënt geadviseerd was. De uitspraak van de kantonrechter moest dus in stand blijven. Hierin had de rechter geoordeeld dat de schade van cliënt volledig vergoed moest worden door Dexia, inclusief wettelijke rente.

Januari 2021: overwinning bij Europese Hof

Op 27 januari jl. hebben wij voor duizenden cliënten van Leaseproces een prachtige overwinning bij het Europese Hof van Justitie behaald. De uitspraak kunt u hier lezen. Ook het Financieële Dagblad heeft hier aandacht aan besteed, het artikel kunt u hier lezen.

Oneerlijk beding
Klanten moesten aan Dexia een boete betalen als zij hun contract voortijdig beëindigden. De rechters in Luxemburg hebben bepaald dat de boeteregeling van Dexia moet worden aangemerkt als een oneerlijk beding en geheel buiten werking moet worden gesteld. Dexia stelde dat in dat geval klanten toch nog een vergoeding aan Dexia moesten betalen op basis van nationale wetgeving. Ook daar hebben de Europese rechters een streep door gezet. Dexia is daarmee op alle onderdelen in het ongelijk gesteld.

Gevolgen van de uitspraak

Het gevolg van de uitspraak is dat duizenden cliënten recht hebben op terugbetaling (of kwijtschelding) van het boetebedrag. Dat kan gaan om bedragen van vele honderden tot duizenden euro’s.