Skip to content

Veelgestelde vragen

Neem contact op

Benadering Dexia

Het is zeer belangrijk dat u dit direct aan ons doorgeeft via 020 210 9005 of mailen naar info@leaseproces.nl. Ook als u het voorstel niet in overweging wilt nemen. Wilt u het voorstel mogelijk accepteren? Een voorstel van Dexia kan nadelig voor u zijn. Onze juristen kunnen het voorstel voor u controleren en adviseren over de mogelijkheden.

Met de inrichting van de landelijke kamer aandelenleasezaken gaat de beoordeling en afwikkeling van een procedure nu erg snel. De rechtspraak heeft een groot team aan juristen en rechters ingeschakeld om aandelenleasezaken af te wikkelen. In 2023 hebben we  ruim 2000 vonnissen ontvangen. Hiervan was 98% positief! De afwikkeling van zaken gaat nu inderdaad snel. We hebben nu nog ruim 2000 tussenpersoonszaken die nog aangebracht moeten worden bij de rechtbank. Momenteel zijn wij druk bezig met de voorbereidingshandelingen in deze openstaande zaken. Wij hopen dat we deze zaken het komende jaar bij de rechter hebben voorgelegd. U ontvangt hierover binnenkort bericht van ons. 

Bent u ingegaan op een gesprek of een door Dexia gedaan financieel voorstel? Om het definitief te maken zenden zij u een vaststellingsovereenkomst toe. Het is van groot belang dat u onze juristen de juistheid laat controleren. Neem contact met ons op en zend de vaststellingsovereenkomst naar ons op voordat u tekent. Door het tekenen van een vaststellingsovereenkomst doet u afstand van het recht om te procederen. Daarnaast heeft u geen kans meer op een hogere vergoeding. Benieuwd naar de voorstellen die Dexia in andere dossiers heeft gedaan? Lees hier de ervaringen van andere cliënten.

Stuur het voorstel/vaststellingsovereenkomst naar ons toe. Wij kunnen de juridische inhoud en de hoogte voor u controleren. Wij zullen contact met u opnemen over de eventuele mogelijkheden.

Geef dit zo snel mogelijk door aan Leaseproces via telefoonnummer: 020 – 2109005 en stuur de dagvaarding naar ons toe via info@leaseproces o.v.v uw dossiernummer. Een van onze juristen zal u bijstaan in de procedure. Daarbij worden de mogelijkheden met u doorgenomen. 

Wanneer een bericht van Dexia een dreiging met een deurwaarder of juridische procedure bevat, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij zullen u dan informeren over de mogelijkheden in uw dossier.

Elk dossier wensen wij af te wikkelen. Daarbij moeten wij wel goed kijken naar de mogelijkheden. U kunt maar één maal een juridische procedure bij de rechtbank starten. Wanneer wij de procedure starten en niet alle stukken hebben, of in afwachting zijn van belangrijke uitspraken, zou dat zonde zijn van de enige kans. Dat is de reden dat nog niet alle zaken voor de rechter zijn gebracht.

Wilt u toch het gesprek met Dexia aangaan? Laat u dan vooraf goed informeren over de mogelijkheden in uw dossier.  Een van onze juristen kan de inhoud van uw dossier en de mogelijkheden aan de hand van relevante rechtspraak met u doornemen. Indien gewenst kan een van onze juristen u bijstaan tijdens het gesprek. Ook als u dat niet wenst moet u zich door een van onze juristen laten voorlichten. Zo gaat u goed voorbereid het gesprek in en weet u wat u wel en beter niet kunt zeggen. De ervaringen van onze cliënten kunt u hier lezen.

Het is zeer belangrijk dat u dit direct aan ons doorgeeft via 020 210 9005 of mailt naar info@leaseproces.nl. Een van onze juristen kan de inhoud van uw dossier en de mogelijkheden aan de hand van relevante rechtspraak met u doornemen. U kunt een dergelijk gesprek beter niet houden zonder u te laten bijstaan door een jurist van Leaseproces. Wanneer u niet wenst in te gaan op de uitnodiging hoeft u verder, na het doorgeven van de uitnodiging aan ons niets te doen.

U heeft een overeenkomst gesloten met Leaseproces. Deze overeenkomst geldt nog steeds. Wanneer er een schikking met Dexia wordt getroffen, welke niet tot stand was gekomen zonder de jarenlange inspanningen van Leaseproces, heeft u mogelijk een voordeel gehad ten opzichte van de Duisenbergregeling. Over het voordeel dat u ontvangt ten opzichte van de Duisenbergregeling, betaald u een percentage conform de offerte.

  •  

Het is mogelijk dat Dexia u nog gaat benaderen. Als Dexia u nog niet heeft benaderd betekent dat mogelijk dat zij er nog niet aan toe is gekomen. U hoeft zich geen zorgen te maken als u nog geen bericht heeft ontvangen.

In principe niet. Heeft u een opt-out brief ten aanzien van de Duisenberg-regeling gestuurd en/of om de vijf jaar een stuitingsbrief verzonden? Neem dan contact met ons op.

U bent cliënt bij ons geworden op basis van “no cure no pay”. Dit houdt in dat u Leaseproces enkel betaald wanneer er resultaat is behaald. Anders dan bij advocatenkantoren betaalt u dus niet per telefoontje, e-mail of brief. Bij afwikkeling of sluiting van uw dossier wordt de balans opgemaakt en berekend welk resultaat er in uw dossier is behaald. Over dit resultaat betaald u een percentage aan Leaseproces. Welk percentage dat is, staat op uw offerte vermeld.

Wacht de uitnodiging voor de belafspraak met de jurist af. Dat u het nu niet meer precies weet hoeft geen probleem te zijn. Sinds de aanmelding hebben wij u al vele vragen gesteld en verzocht relevante stukken toe te sturen. Deze informatie was ook relevant voor het adviesverhaal. De jurist zal de mogelijkheden met u doornemen.

U hoeft niets te doen. Uiteraard stellen wij het op prijs wanneer u aan ons doorgeeft dat u een brief heeft ontvangen. Op deze manier kunnen wij in kaart brengen welke cliënten worden benaderd. 

Nee, dat is niet erg. Dexia kan niet iedereen tegelijk benaderen. Mogelijk wordt u nog benaderd. Neem dan uiteraard contact met ons.

Mocht u onverhoopt komen te overlijden dan kunnen uw erfgenamen het dossier voor u voorzetten. Het is mogelijk om alvast een tweede contactpersoon bij ons door te geven, neem daarvoor telefonisch contact met ons op.

Wat heeft Leaseproces tot op dit moment concreet voor u betekend? Wat gaat Leaseproces nu voor u doen?

Onze inspanning heeft geleid tot verduidelijking van de rechtspraak en de positieve afwikkeling van vele dossiers. Dat uw dossier nog niet bij de rechtbank is afgewikkeld, betekent niet dat wij niets voor u gedaan hebben. Vaak zijn wij nog in afwachting van belangrijke uitspraken, of zijn er andere elementen waardoor uw dossier nog niet afgewikkeld kan worden. Een procedure willen wij namelijk alleen starten als uw procesrisico en dus de kans om te verliezen, minimaal is. Regelmatig wordt uw dossier beoordeeld aan de hand van de laatste rechtspraak. Ook al hoort u misschien niet altijd met enige regelmaat van ons, uw dossier komt in ons systeem regelmatig voorbij.

Bekijk hier onze tijdlijn met alle informatie over de belangrijkste ontwikkelingen. 

Dit is afhankelijk van de inhoud van uw dossier. Een vordering betreft meestal de inleg en de betaalde restschuld, vermeerderd met wettelijk rente. Dit verschilt dus per client.

U kunt de algemene informatie lezen onder stand van zaken.

Bij aanmelding heeft u een offerte getekend, deze offerte geldt nog steeds. Leaseproces brengt een percentage in rekening over het behaalde resultaat met aftrek van de vergoeding die u op basis van de Duisenbergregeling had gehad. Dit geldt voor zowel een getroffen schikking als een procedure.  Het percentage of de staffel staat op uw offerte.

Dexia weet in veel gevallen niet of u nog woonachtig bent op het adres dat zij in haar bestand heeft. Via de betekening van de deurwaarder weet zij zeker dat u nog woonachtig bent op hetzelfde adres en dat de stukken u bereikt hebben. Een dagvaarding dient altijd betekend te worden door de deurwaarder.

Een registratie bij het BKR kan ontzettend vervelend zijn als u bijvoorbeeld een hypotheek wilt afsluiten of een creditkaart wil aanvragen. Deze registratie is door Dexia gemeld bij het BKR omdat u de restschuld in het verleden niet (volledig) heeft voldaan.

Pas op: Hoewel Dexia op basis van de huidige rechtspraak weet dat zij geen (volledige) aanspraak kan maken op het betalen van de restschuld misbruikt zij deze BKR-registratie soms om cliënten akkoord te laten gaan met een zeer slechte schikking waarbij enkel de belofte wordt gedaan om de registratie te verwijderen (en u dus niets meer van uw inleg zal terugkrijgen). Ook zijn er andere organisaties die zogenaamd uw registratie kunnen verwijderen, trap hier niet in!

Bel naar 020-2109005 (lokaal tarief) of stuur een e-mail met in het onderwerp BKR-registratie en wij zullen samen met u de mogelijkheden bespreken. Zo kunnen wij werken aan een oplossing van uw registratie die een mogelijke vergoeding waar u recht op heeft niet in de weg staat.

Request for Call Back